Florante at Laura/Talasanggunian

Mula sa Wikibooks
Jump to navigation Jump to search
Mga may-akda Talasangguian

Sumasangguni ang Florante at Laura sa sumusunod bilang batayan. Pinagkunan ng orihinal na bersyon, at pinagbatayan ng kasalukuyang bersyon:

Mga pagpapaliwanag ng Florante at Laura:

Kabanata 1 — Paliwanag

Kabanata 11 — Paliwanag

Kabanata 15 — Paliwanag

Kabanata 16 — Paliwanag

Kabanata 19 — Paliwanag

Kabanata 24 — Paliwanag

Kabanata 26 — Paliwanag