Florante at Laura

Mula sa Wikibooks
Jump to navigation Jump to search
wikipedia:Mga napiling aklatNapiling Aklat

Ang pinagdaanang buhay
nina
Florante at Laura
sa
Kahariang Albanya

Isang uri ng higera, ang punong kinagapusan ni Florante

Talaan ng mga nilalaman