Florante at Laura/Kabanata 2/Paliwanag

Mula Wikibooks
Pag-aalay kay Selya
Paliwanag
Sa Babasa Nito
(Paliwanag)

Pagbubukas
Paliwanag

Mga hindi gaanong kaaya-ayang aklat na malamang, sa unang tingin, ay hindi bibigyang-halaga.

Ang kabanata ay payak. Sa unang bahagi nito, ang mambabasa ay higit na pinasasalamatan ni Francisco Balagtas, at ipinahahayag niyang kung papahalagahan ang awit ay totoong magiging nakakapakinabang ito.

Habang sa sunod na bahagi, na hindi nangangahulugang ang aklat mang nagpapasaloob ng awit ay mumurahin at payak ang pabalat, ang nilalaman naman nito ay maiibigan ng mga pantas; sa ibang salita sinasabi ni Balagtaang mambabaMakapal na panitik Sa ikalawa sa huling saknong, itinuturo naman ni Balagtas kung paano higit naing magagamit at maiiintindihan ang awit sa pamamagitan ng mga talababaan Ngunit higit sa lahat, sa lahat ng saknong, ma t ni Balagtas na kailanman, huwag baguhin ang awit. Ito ay para hindi ito matulad sa iba-ibang salaysay at kuwentong-bayang sa katandaan at muling pagsasalaysay mula sa iba-ibang labi ay nagkaroon na ng iba-ibang bersyong taliwas sa nauna.