Florante at Laura/Kabanata 16

Mula Wikibooks
Hiram na Bait
Paliwanag
Pamatid-Buhay
(Paliwanag)

Bilin Ko'y Tandaan
Paliwanag

Awit

Talababaan

  1. Si Florante ang nagsasalaysay at, kasama ng kanyang mga kamag-aral, ang itinutukoy.
  2. Si Florante ang itinutukoy.
  3. ""Ikaw na umagaw ng kapurihan ko'y dapat kang mamatay!"
  4. Ipinapahiwatig ng pangungusap na itong nasa loob ng mga panaklong na ito ay isinasaisip lamang ng nagsasalita ngunit hindi ibinibigkas.
  5. Ito ang makatang uri ng pumanaw.