Florante at Laura/Kabanata 14/Paliwanag

Mula Wikibooks
Uliran
Paliwanag
Laki sa Layaw
(Paliwanag)

Hiram na Bait
Paliwanag

Isang templo sa Atenas

Sa pagsasalaysay ni Florante, inilalaan niya ang karamihan ng kanyang oras sa paglalaro at pangangaso kasama ng kanyang mga lingkod noong bata pa siya. Ngunit ang kasayahang itong tanging alam niya ay pinatid ng kanyang ama, ang Duke Briseo, upang mamulat ang kanyang isipan sa wastong pakikisalamuha sa kapwa sa kabila ng pagtutol at pagluha ng kanyang mahal na ina. Ang lahat ng ito ay dahil batid ng Duke Briseong sa magulang ibinubunton ang sisi kapag ang anak ay hindi naging mabuti sa kanyang paglaki tulad ng pagpapalaki sa layaw, at ang mga kasamang ibubunga nito.