Florante at Laura/Kabanata 13

Mula Wikibooks
Paglingap ng Persyano
Paliwanag
Uliran
(Paliwanag)

Laki sa Layaw
Paliwanag

Awit

Talababaan

 1. Si Florante ang itinutukoy.
 2. Ang pagnanasang ito ni Aladin ay mapabuti ang kalagayan ni Florante.
 3. Ang aspeto ng pandiwang ito ay makaluma, at hindi na ginagamit sa kasalukuyang Tagalog. Sa kasalukuyang Tagalog, ito ay "umupong". Parehong salita ay mula sa pandiwang upo.
 4. Ginagamit ang "siyudad" sa pagpapahulugang "bayan"/"bansa", hindi bilang isang lungsod.
 5. Ipinapahiwatig ng pangungusap na itong nasa loob ng mga panaklong na ito ay isinasaisip lamang ng nagsasalita ngunit hindi ibinibigkas.
 6. Ibang salita alang-alang sa langit.
 7. Itinutukoy dito ang Pinagpalang Birheng Maria.
 8. asawa ni Duke Briseo
 9. Ang aspeto ng pandiwang ito ay makaluma, at hindi na ginagamit sa kasalukuyang Tagalog. Sa kasalukuyang Tagalog, ito ay "bumubukal". Parehong salita ay mula sa pandiwang bukal.
 10. Nangangahulugang "Bakit ipinanganak ako sa Albanya?".
 11. Ipinaikling "sasalitain" upang tumugma sa 12 pantig sa bawat taludtod; walang kaugnayan sa "salit".
 12. Ang aspeto ng pandiwang ito ay makaluma, at hindi na ginagamit sa kasalukuyang Tagalog. Sa kasalukuyang Tagalog, ito ay "pumasok". Parehong salita ay mula sa pandiwang pasok.
 13. Ayon sa isang talababa sa orihinal na aklat Florante at Laura, ang arkon ay isang malaking ibong kumakain ng mga buto ng tupa, aso at iba pang hayop.
 14. Si Aurora ang itinutukoy.