Florante at Laura/Kabanata 27

Mula Wikibooks
Kamatayan sa Palaso ni Flerida
Paliwanag
Pagwawakas
(Paliwanag)

Pangkalahatang buod

Awit

Talababaan

  1. ni Florante
  2. Ang hukbo ang nagwiwika nito.
  3. Ang aspeto ng pandiwang ito ay makaluma, at hindi na ginagamit sa kasalukuyang Tagalog. Sa kasalukuyang Tagalog, ito ay "umuwi". Parehong salita ay mula sa pandiwang uwi.
  4. Ginagamit ang "siyudad" sa pagpapahulugang "bayan"/"bansa", hindi bilang isang lungsod.
  5. Ibang salita para sa mundo ng mga patay.