Florante at Laura/Kabanata 26

Mula Wikibooks
Sa Ngalan ng Pag-ibig
Paliwanag
Kamatayan sa Palaso ni Flerida
(Paliwanag)

Pagwawakas
Paliwanag

Awit

Talababaan

 1. Itinutukoy dito si Adolfong kasalukuyang naghihingalo at malapit nang mamatay dahil sa pagpana sa kanya ni Flerida.
 2. Si Florante ang ikinakausap ni Laura.
 3. Si Laura ang nagsasalaysay.
 4. Ipinapahiwatig ng pangungusap na itong nasa loob ng mga panaklong na ito ay isinasaisip lamang ng nagsasalita ngunit hindi ibinibigkas.
 5. Si Adolfo ang itinutukoy.
 6. Si Adolfo ang itinutukoy.
 7. Si Adolfo ang itinutukoy.
 8. Ipinaikling "himutok" upang tumugma sa 12 pantig ng bawat taludtod.
 9. Ginagamit ang "siyudad" sa pagpapahulugang "bayan"/"bansa", hindi bilang isang lungsod.
 10. Itinutukoy ni Laura rito ang kanyang pagkabirhen.
 11. Si Flerida ang itinutukoy at nagsasalita.