Florante at Laura/Kabanata 23

Mula Wikibooks
Pangimbulo — Ugat ng Kataksilan
Paliwanag
Mariing Hampas ng Langit sa Bayan
(Paliwanag)

Bakit, Ama Ko?
Paliwanag

Awit

Talababaan

  1. Itinutukoy ang Diyos ng kristiyanismo.
  2. si Florante
  3. Ipinapahiwatig ng pangungusap na itong nasa loob ng mga panaklong na ito ay isinasaisip lamang ng nagsasalita ngunit hindi ibinibigkas.
  4. Ang paggamit ng salitang ito at ng iba pang mga salitang nagmula sa palayaw sa buong kabanatang ito ay sa kahulugan nitong "pagpapalaki sa layaw", hindi sa "pagbabansag".
  5. Ginagamit ang "siyudad" sa pagpapahulugang "bayan"/"bansa", hindi bilang isang lungsod.
  6. Si Laura ang itinutukoy dito sa paglalaran ng, ayon kay Florante, kanyang malaPebo sa liwanag na mukha.
  7. Dito nagtapos ang pagsasalaysay ni Florante habang si Aladin naman ang magsasalaysay ng kanyang buhay.
  8. Si Aladin ang itinutukoy at ang sunod na magsasalaysay.