Florante at Laura/Kabanata 22

Mula Wikibooks
Bayani ng Krotona
Paliwanag
Pangimbulo — Ugat ng Kataksilan
(Paliwanag)

Mariing Hampas ng Langit sa Bayan
Paliwanag

Awit

Talababaan

  1. Si Florante ang itinutukoy at nagsasalita.
  2. ba
  3. Ginagamit ang "siyudad" sa pagpapahulugang "bayan"/"bansa", hindi bilang isang lungsod.
  4. Si Florante ang itinutukoy at nagsasalita.