Florante at Laura/Kabanata 21

Mula Wikibooks
Luha ng Pagmamahal
Paliwanag
Bayani ng Krotona
(Paliwanag)

Pangimbulo — Ugat ng Kataksilan
Paliwanag

Awit

Talababaan

  1. Si Florante ang nagsasalita rito hanggang sa huling saknong.
  2. Ginagamit ang "nuno" sa pagpapahulugang "pinanggalingang kamag-anak", hindi bilang isang tauhan ng mitolohiyang Pilipino.