Florante at Laura/Kabanata 24

Mula Wikibooks
Mariing Hampas ng Langit sa Bayan
Paliwanag
Bakit, Ama Ko?
(Paliwanag)

Sa Ngalan ng Pag-ibig
Paliwanag

Awit

Talababaan

  1. Si Florante ang itinutukoy at ikinakausap.
  2. Si Aladin ang nagsasalita at itinutukoy.
  3. Ginagamit ang "siyudad" sa pagpapahulugang "bayan"/"bansa", hindi bilang isang lungsod.
  4. Ipinapahiwatig ng pangungusap na itong nasa loob ng mga panaklong na ito ay isinasaisip lamang ng nagsasalita ngunit hindi ibinibigkas.
  5. Ito ay pinagsamang "at" at "ang".
  6. Si Florante ang nagsaysay nito.
  7. Si Aladin ang nagsasalita hanggang sa huling saknong.
  8. Ang aspeto ng pandiwang ito ay makaluma, at hindi na ginagamit sa kasalukuyang Tagalog. Sa kasalukuyang Tagalog, ito ay "pumasok". Parehong salita ay mula sa pandiwang pasok.
  9. Ang aspeto ng pandiwang ito ay makaluma, at hindi na ginagamit sa kasalukuyang Tagalog. Sa kasalukuyang Tagalog, ito ay "umalis". Parehong salita ay mula sa pandiwang alis.