Pagkakaiba sa mga pagbabagong ng "Florante at Laura/Kabanata 7"

Jump to navigation Jump to search
tinapos
(tinapos)
<i>Nagkataong siyang pagdating sa gubat<br>ng isang gererong bayani ang [[:wikt:tikas|tikas]];<br>[[:wikt:putong|putong]] na [[:wikt:turbante|turbante]] ay [[:wikt:kalingas-lingas|kalingas-lingas]],<br>pananamit-[[:w:Moro|Moro]] sa [[:w:Kaharian ng Persya|Persiyang S'yudad]].
<br><br>
Pinigil ang lakad at nagtanaw-tanaw,<br>[[:wikt:anaki'y|anaki'y]] [[:wikt:ninita|ninita]] ng pagpapahingahan;<br>'di [[:wikt:kaginsa-ginsa'y|kaginsa-ginsa'y]] ipinagtapunan<br>ang [[:wikt:pika't|pika't]] [[:wikt:adarga't|adarga't]] [[:wikt:nagdaop|nagdaop]] ng kamay.
</ibr><br>
Saka tumingala't mata'y itinirik<br>sa bubong na kahoy na takip sa langit<ref>Itinutukoy nito ang mga punong masukal na humaharang sa sinag ng araw. Itinuturing na bubong ng kagubatan.</ref>;<br>estatuwa manding nakatayo't [[:wikt:umid|umid]],<br>ang buntung-hininga niya'y walang patid.
<br><br>
Nang magdamdam-ngawit sa pagayong anyo,<br>sa puno ng isang kahoy ay umupo;<br>nagwikang, "O palad<ref>Itinutukoy nito ang tadhana ng isang tao, hindi ang bahagi ng kamay nito</ref>!", sabay ang pagtulo<br>sa mata ng luhang anaki'y palaso.
<br><br>
Ulo'y ipinatong sa kaliwang kamay<br>at saka [[:wikt:tinutop|tinutop]] ang noo sa kanan;<br>anaki'y mayroong gunamgunam —<br>isang mahalagang nalimutang bagay.
<br><br>
Malao'y humilig, nagwalang-bahala,<br>'di rin kumakati ang bati ng luha;<br>sa madlang himutok ay kasalamuha<br>ang wikang: "[[Florante at Laura/Mga tauhan#Flerida|Flerida'y]] tapos na ang tuwa!"
<br><br>
Sa balang sandali ay sinasabugan<br>yaong buong gubat ng maraming "Ay! Ay!"<br>na nakikitono sa huning mapanglaw<br>ng panggabing ibong doo'y nagtahanan.
<br><br>
Mapamaya-maya'y nagbaong nagulat,<br>tinangnan ang pika't sampu ng kalasag;<br>nalimbag sa mukha ang bangis ng [[:wikt:Furias|Furias]] —<br>"'di ko [[:wikt:itutulot|itutulot]]!" ang ipinahayag.
<br><br>
"At kung kay Flerida'y iba ang umagaw<br>at 'di ang ama<ref>Si [[Florante at Laura/Mga tauhan#Sultan Ali-Adab|Sultan Ali-Adab]] ang itinutukoy.</ref> kong dapat igalang,<br>hindi ko masasabi kung ang pikang tangan —<br>bubuga ng libo't [[:wikt:laksang|laksang]] kamatayan!"
<br><br>
"Bababa si [[:w:Marte (mitolohiya)|Marte]] mula sa itaas,<br>at sa kailalima'y aahon ang [[:w:Parkas|Parkas]];<br>buong galit nila ay ibubulalas,<br>yayakagin [[:wikt:niring|niring]] kamay kong marahas!"
<br><br>
"Sa kukong [[:wikt:lilo'y|lilo'y]] aking aagawin<br>ang kabiyak [[:wikt:niyaring|niyaring]] kaluluwang angkin<ref>Si [[Florante at Laura/Mga tauhan#Flerida|Flerida]] ang itinutukoy.</ref>;<br>liban kay ama, ang sino ma't alin<br>ay 'di igagalang ng tangang patalim."
<br><br>
"O pagsintang labis ng kapangyarihan,<br>sampung mag-aama'y iyong nasasaklaw;<br>'pag ikaw ang [[:wikt:nasok|nasok]] sa puso ninuman,<br>hahamaking lahat masunod ka lamang!"
<br><br>
"At [[:wikt:yuyurakan|yuyurakan]] na ang lalong dakila —<br>bait, katuwira'y [[:wikt:ipanganganyaya|ipanganganyaya]];<br>buong katungkula'y wawal-ing-bahala,<br>sampu ng hininga'y ipauubaya."
<br><br>
"Itong kinaratnan ng palad kong [[:wikt:linsil|linsil]],<br>salaming malinaw na sukat mahalin<br>ng [[:wikt:makatatap|makatatap]], nang hindi sapitin<br>ang kahirapan kong 'di makayang [[:wikt:bathin|bathin]]."
<br><br>
Sa mawika ito luha'y pinaagos,<br>pika'y isinaksak<ref>sa lupa</ref> saka naghimutok;<br>nagkataon namang parang isinagot<br>ang buntung-hininga niyong nagagapos.</i>
</center>
{{col-break}}
1,092

edit

Nav menu