Florante at Laura/Kabanata 10

Mula Wikibooks
Sa Harap ng Panganib
Paliwanag
Pagtatagumpay ng Bagong Marte
(Paliwanag)

Habag sa Moro
Paliwanag

Awit

Talababaan

  1. Itinutukoy nito ang paglubog ng araw, nagpapahiwatig din ng kasalukuyang oras sa mundo ng Florante at Laura.
  2. Ito ay katumbas ng "niligid" sa ilang mga wikain ng Tagalog. Parehong salita ay mula sa pandiwang ligid.
  3. Itinutukoy nito ang sibat ni Alading hawak niya sa kanyang kanang kamay.
  4. Itinutukoy nito ang kalasag ni Alading hawak niya sa kaliwang kamay.
  5. Ang aspeto ng pandiwang ito ay makaluma, at hindi na ginagamit sa kasalukuyang Tagalog. Sa kasalukuyang Tagalog, ito ay "bumubukal". Parehong salita ay mula sa pandiwang bukal.
  6. ang lubid na gumagapos kay Florante
  7. Ginagamit ang "dikit" sa pagpapahulugang "ganda", hindi bilang katayuan ng pagiging malapit sa isa at isa.