Tracking categories

Jump to navigation Jump to search

This page lists tracking categories which are automatically populated by the MediaWiki software. Their names can be changed by altering the relevant system messages in the MediaWiki namespace.

Tracking category Message name Category inclusion criteria
Mga pahinang may sirang link ng file(walang laman)broken-file-categoryThe page contains a broken file link (a link to embed a file when the file does not exist).
Pages using duplicate arguments in template calls(walang laman)duplicate-args-categoryThe page contains template calls that use duplicates of arguments, such as {{foo|bar=1|bar=2}} or {{foo|bar|1=baz}}.
Mga pahina kung saan lampas ang lalim ng paglawak(walang laman)expansion-depth-exceeded-categoryThe page exceeds the maximum expansion depth.
Mga pahinang may napakaraming mga mamahaling tawag na pantungkulin ng banghay (''parser'')(walang laman)expensive-parserfunction-categoryThe page uses too many expensive parser functions (like #ifexist). See Manual:$wgExpensiveParserFunctionLimit.
Mga nakatagong kategorya(25 ka.)hidden-category-categoryThe category contains __HIDDENCAT__ in its page content, which prevents it from showing up in the category links box on pages by default.
Mga pahinang may talatuntunan(walang laman)index-categoryThe page has a __INDEX__ on it (and is in a namespace where that flag is allowed), and hence is indexed by robots where it normally wouldn't be.
Mga pahina kung saan nalampasan ang bilang ng buko(walang laman)node-count-exceeded-categoryThe page exceeds the maximum node count.
Mga pahinang naka-noindex(walang laman)noindex-categoryThe page is not indexed by robots because it has the magic word __NOINDEX__ on it and is in a namespace where that flag is allowed.
Pages with non-numeric formatnum arguments(walang laman)nonnumeric-formatnumThe page contains a non-numeric argument to the formatnum parser function.
Mga pahinang naglalaman ng mga tinanggal na mga alitan ng padron(walang laman)post-expand-template-argument-categoryThe page is bigger than $wgMaxArticleSize after expanding a template argument (something in triple braces, like {{{Foo}}}).
Mga pahina kung saan lumabis ang sukat ng saklaw ng padron(walang laman)post-expand-template-inclusion-categoryThe page size is bigger than $wgMaxArticleSize after expanding all the templates, so some templates were not expanded.
Pages with ignored display titles(70 pa.)restricted-displaytitle-ignoredThe page has an ignored {{DISPLAYTITLE}} because it is not equivalent to the page's actual title.
Pages which use = as a template(walang laman)template-equals-categoryThe page contains {{=}} but on this wiki that does not expand to =. This usage is deprecated; a future MediaWiki version will implement {{=}} as a parser function.
Pages with template loops(walang laman)template-loop-categoryAng pahina ay naglalaman ng kodigong-makapanguulit, halimbawa. Isang kodigo na magpapahiwatig sa sarili ng paguulit.
Pages using Timeline(walang laman)timeline-tracking-categoryThe page includes a <timeline> tag
Mga pahinang may error sa reference(walang laman)cite-tracking-category-cite-errorAng mga pahina sa kategoryang ito ay may mga error sa paggamit sa mga reference tag.
Pages with syntax highlighting errors(walang laman)syntaxhighlight-error-categoryThere was an error when attempting to highlight code included on the page.
Pages using deprecated enclose attributes(walang laman)syntaxhighlight-enclose-categoryThe syntaxhighlighting on the page uses deprecated enclose syntax.
Pages using deprecated source tags(walang laman)syntaxhighlight-source-categoryThe syntaxhighlighting on the page uses deprecated source tags.
Pages using deprecated score attributes(walang laman)score-deprecated-categoryThese pages use options provided by the Score extension which are deprecated. These are: "override_audio", "override_ogg", and "override_midi".
Pages with score rendering errors(walang laman)score-error-categoryThere was an error while rendering the score.
TemplateStyles stylesheets with errors(walang laman)templatestyles-stylesheet-error-categoryThe TemplateStyles stylesheet has an error.
Pages with TemplateStyles errors(walang laman)templatestyles-page-error-categoryThere was an error when processing a <templatestyles/> tag on the page.
MassMessage delivery lists(walang laman)massmessage-list-categoryThe page is a delivery list for the MassMessage extension.
Files with no machine-readable license(4 F)commonsmetadata-trackingcategory-no-licenseThe file does not have any machine-readable license template.
Files with no machine-readable description(4 F)commonsmetadata-trackingcategory-no-descriptionThe file does not have a machine-readable information template, or its description field is not filled out.
Files with no machine-readable author(4 F)commonsmetadata-trackingcategory-no-authorThe file does not have a machine-readable information template, or its author field is not filled out.
Files with no machine-readable source(4 F)commonsmetadata-trackingcategory-no-sourceThe file does not have a machine-readable information template, or its source field is not filled out.
Files with no machine-readable patent(walang laman)commonsmetadata-trackingcategory-no-patentThe file does not have a machine-readable patent template.
Mga pahinang may error sa math(walang laman)math-tracking-category-errorMay error sa paggamit sa math tag ang mga pahinang nasa kategoryang ito.
Mga pahinang may error sa pag-render sa math(walang laman)math-tracking-category-render-errorMay error sa pag-render sa math tag ang mga pahinang nasa kategoryang ito.
Mga pahinang gumagamit ng deprecated na pormat ng chem tag(walang laman)math-tracking-category-mhchem-deprecationGumagamit ng deprecated na pormat ng chem tag ang mga pahinang nasa kategoryang ito
Mga pahinang gumagamit ng deprecated na pormat ng math tag(walang laman)math-tracking-category-texvc-deprecationGumagamit ng deprecated na pormat ng math tag ang mga pahinang nasa kategoryang ito.
Mga pahinang may kamalian sa iskrip(walang laman)scribunto-common-error-categoryThere was an error when processing the modules included on the page.
Scribunto modules with errors(walang laman)scribunto-module-with-errors-categoryThe module has an error in it.
Pages with unresolved properties(walang laman)unresolved-property-categoryThis category lists pages that reference Wikidata properties that cannot be found neither by their property ID nor label.
Redirects connected to a Wikidata item(walang laman)connected-redirect-categoryThis category lists redirect pages that are connected to a Wikidata item.
Pages with graphs(walang laman)graph-tracking-categoryThe page includes a <graph> tag.
Pages with obsolete Vega 1.0 graphs(walang laman)graph-obsolete-categoryThe page includes a <graph> tag that should be updated to version 2.
Pages with broken graphs(walang laman)graph-broken-categoryThe page includes a <graph> tag with invalid usage.
Pages with maps(walang laman)kartographer-tracking-categoryKasama ng pahinang ito ang mapa
Mga pahina ng mga sirang (hindi nadugtungang) mapa(walang laman)kartographer-broken-categoryThe page includes an invalid map usage
Pages using ISBN magic links(walang laman)magiclink-tracking-isbnThis page uses ISBN magic links. See mediawiki.org on how to migrate.
Pages using RFC magic links(walang laman)magiclink-tracking-rfcThis page uses RFC magic links. See mediawiki.org on how to migrate.
Pages using PMID magic links(walang laman)magiclink-tracking-pmidThis page uses PMID magic links. See mediawiki.org on how to migrate.