Mga kamalian sa mga pahintulot

Tumalon sa: paglilibot, paghahanap

Wala kang pahintulot na send a message to multiple users at once, dahil sa sumusunod na dahilan:

Ang kilos na hiniling mo ay nakatakda lamang para sa mga tagagamit sa pangkat na: Mga tagapangasiwa.