Pumunta sa nilalaman

Wikang Sebwano/Ang Alfabeto at Asento

Mula Wikibooks

Ang Alfabeto[baguhin]

Ang alfabeto na ginagamit sa wikang Sebwano ay ang Makabagong Alpabetong Filipino. Ito ay ikinomisyon ng Komisyon ng Wikang Filipino upang magamit ng kahit anong wika ng Pilipinas. Ang alfabeto ay binunuo ng 5 patinig at 23 na katinig.

A B C D E F G H I J K L M N Ñ NG O P Q R S T U V W X Y Z
a b c d e f g h i j k l m n ñ ng o p q r s t u v w x y z

Patinig[baguhin]

Ang pagbigkas ng mga katinig ay tulad ng pagbigkas sa wikang Filipino.

Malaking Titik Maliit na Titik IPA Halimbawa
A a a aklat
E e ɛ tela
I i i ingay
O o o pito
U u u ulam

Katinig[baguhin]

Ang pagbigkas ng mga katinig ay tulad rin sa wikang Filipino. 21 sa mga ito ay galing sa alfabetong Ingles at 2, ang "ñ" at "ng", ay makikita lamang sa alfabetong Filipino.

Malaking Titik Maliit na Titik IPA Halimbawa
B b b bigas
C c k, s
D d d dati
F f f safot
G g g galaw
H h h harana
J j dʒ, h masjid
K k k kabit
L l l linggo
M m m mangga
N n n nayon
Ñ ñ ɲ niño
Ng ng ŋ ngayon
P p p pagong
Q q
R r r rinig
S s s salita
T t t talong
V v v vakul
W w w bawang
X x ks
Y y j bayaw
Z z z zigattu

Ang Asento[baguhin]

Mayroong