Tagalog/Pang-ugnay

Mula sa Wikibooks
Jump to navigation Jump to search

Pang-ugnay[baguhin]

Sa salitang Inggles ito ay tinatawag na conjunction. Ang mga salitang ito ay inilalagay bago ang isang pangngalan, tulad ng "ang/si", "ng/ni/kay", "ayon sa/kay", "para sa/kay", "hinggil sa/ kay", at iba pa.


Mga halimbawa[baguhin]

1. Ayon sa balita, walang pasok ang buong kamaynilaan dahil sa malakas na bagyo.

2. Nabalitaan ko na kay Gemma pala ang relong iyan.

3. Ang kanyang tula ay para sa kanyang minamahal na si Kristina.

Pangatnig[baguhin]

Ang Pangatnig (Conjunction sa salitang Ingles) ang tawag sa mga kataga o salitang nag-uugnay sa dalawang salita, parirala o sugnay na pinagsusunod-sunod sa pangungusap:

at    pati    saka    o    ni    maging    subalit   
kung    bago    upang    sana    dahil sa    sapagkat

Pamukod[baguhin]

Paninsay[baguhin]

Pang-angkop[baguhin]

Ang pang-angkop (ligatures sa wikang Ingles) ay ang salitang nag-uugnay sa panuring at salitang tinuturingan. Tatlo ang pang-angkop na ginagamit: na, -g, at -ng.

Wastong Paggamit ng Pang-angkop[baguhin]

Inilalagay ang na sa pagitan ng salitang naglalarawan at inilalarawan na ang nauuna'y nagtatapos sa katinig maliban sa n. Halimbawa: masarap na pagkain, malinis na bahay, masinop na tao, matatag na kinabukasan, marangal na pag-uugali, maayos na pamumuhay.

Ikinakabit ang -g sa nauunang salitang nagtatapos sa letrang n sa magkasunod na salitang naglalarawan at inilalarawan. Halimbawa: bayang magiliw, mahinahong pakikipag-usap, makabuluhang gawain, maalinsangang lugar, pahayagang makatotohanan.

Ikinakabit ang -ng sa nauunang salitang nagtatapos sa patinig (a, e, i, o, u) sa magkasunod na salitang naglalarawan at inilalarawan. Halimbawa: bagong bayani, magandang binibini, mabuting anak, matinding takot, makataong pulitiko, masayang naglalaro.


Pang-uri at Pangngalan[baguhin]

Halimbawa: Masama sa may diabetes ang matatamis na pagkain.

Pang-abay at Pang-abay[baguhin]

Halimbawa: ako na ang mag huhuli ng isda tatay .

Pang-abay at Pang-uri[baguhin]

Halimbawa: tatay ako na ang mg lilines ng bahay

Pang-abay at Pandiwa[baguhin]

Halimbawa: Sila Chloe at Kym ay natulog nang matapos silang maglaro.