Tagalog/Pang-abay

Mula Wikibooks

Ang pang-abay ay mga salitang nagbibigay-turing sa pandiwa, pang-uri o kapwa pang-abay.

Ang pang-abay ay may 17 uri: 🤫

 1. Pamanahon - nagsasaad ng panahon ng pagganap at sumasagot sa tanong na kailan
 2. Panlunan - nagsasaad ng pook o na pinangyarihan ng kilos. Ito ay sumasagot sa tanong na saan.
 3. Pamaraan - nagsasaad kung paano ginanap ang kilos o pangyayaring isinasaad ng pandiwa.
 4. Panggaano - sumasaklaw sa bilang, dami o halaga.
 5. Panulad - nagsasaad ng katangiang napapaloob sa pangungusap. Karaniwang ginagamit na hambingan ng pang-uri.
 6. Pang-agam - nagsasaad ng di-katiyakan o pag-aalinlangan.
 7. Pananong - ginagamit sa pagtatanong ukol sa panahon, lunan, bilang o halaga.
 8. Panang-ayon - nagsasaad ng pagsang-ayon o pagtangaap sa kausap.
 9. Pananggi - nagsasaad ng pagsalungat o pagbawal.
 10. Panunuran - tumutukoy sa sunud-sunod na hanay o kalagayan.
 11. Pamitagan - nagpapakilala ng paggalang at pagsasaalang-alang.
 12. Panturing - nagsasaad ng pagtanaw ng utang na loob
 13. Kawsatibo - nagsasaad ng dahilan, binubuo ng sugnay o pariralang nagsisimula sa dahil sa, sapagkat atbp.
 14. Kundisyunal - nagsasaad ng kondisyon para maganap ang pandiwa.
 15. Benepaktibo - nagsasaad ng kagalingang dulot para sa isang tao, tagatanggap ng kilos.
 16. Pangkaukulan - pinangungunahan ng tungkol, hinggil, o ukol.
 17. Inklitik - binabago ang orihinal na diwa ng isang pangungusap.