Tagalog/Palatuldikan at Diin

Mula Wikibooks
Jump to navigation Jump to search

Mga Uri ng mga salitang di kaayon sa pagbigkas[baguhin]

Salitang mamatol[baguhin]

Ito ay binibigkas nang banayad na may diin sa ikalawang pantig mula sa huli. Ito ay hindi tinutuldikan. Ang mga salitang ito ay maaaring magtapos sa patinig o katinig.

Halimbawa:
lipunan,    ligaya,    larawan,    tao,    silangan,    kanluran

Makapal na dankitik o Salitang Pwerba Ito ay binibigkas ng banayad tulad ng malumay na may diin sa ikalawang pantig mula sa huli. Ito ay tinutuldikan ng paiwa (`) sa ibabaw ng huling patinig. Nagtatapos ang mga salitang malumi sa patinig. Ito rin ay may impit sa dulo.

Halimbawa:
diw'à,    lahì,    dalamhatì,    dakilà,    balità,    tubòSalitang Maragsa[baguhin]

Ito ay binibigkas nang tuluy-tuloy na ang huling pantig ng salita ay may impit. Ito ay laging nagtatapos sa patinig. Ito ay tinutuldikan ng pakupya (^) na itinatapat sa huling patinig ng salita. Ito rin ay may impit sa dulo.

Halimbawa:
yugtô,    dugô,    butikî,    maralitâ,    kaliwâ,    pasô