Tagalog/Palapantigan

Mula sa Wikibooks
Jump to navigation Jump to search

Ang pantig ay binubuo ng isang salita o bahagi ng salitang binibigkas. Bawat saltik ng dila o galaw ng bibig.

Pormasyon ng Pantig[baguhin]

====PK==== Ito ay pantig na bi<big>Isingit dito ang tekstong hindi nakaayos</big><sup> <gallery> Teksto ng nakataas na panitik </gallery> </sup>nubuo ng patinig na may tambal na katinig sa hulihan, at ito ang tinatawag na tambal huli.

Halimbawa:
ak-sa-ya

KPK[baguhin]

Ito ay pantig na binubuo ng patinig na may tambal na katinig sa unahan at hulihan kaya tinawag na kabilaan.

Halimbawa:
Buk-lat
sam-pal
pek-lat

KKP[baguhin]

Ito ay pantig na binubuo ng patinig na may tambal na klaster sa unahan.

Halimbawa:
plo-re-ra
kla-se

PKK[baguhin]

Ito ay pantig na binubuo ng patinig na may tambal na klaster sa hulihan.

Halimbawa:
eks-pe-ri-men-to
obs-truk-syon

KPKK[baguhin]

Ito ay pantig na binubuo ng patinig na may tambal na klaster sa unahan at sa hulihan.

Halimbawa:
kard

KKPKK tsart klerk