Tagalog/Ang Alpabeto

Mula Wikibooks
Jump to navigation Jump to search

Ang Alpabetong Filipino ay may 28 titik, ang mga ito ay:

A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, Ñ, NG, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z

Patinig[baguhin]

Katinig[baguhin]

Katinig[baguhin]
B, K, D, G, H, L, M, N, Ng, P, R, S, T, W, Y
Karagdagang Titik (mula 1987)[baguhin]
C, F, J, N, Q, V, X, Z