Pamahalaan ng Pilipinas/Pamahalaan sa Lokal na Antas

Mula Wikibooks
Ang Hukuman Pamahalaan sa Lokal na Antas
Pamahalaang Panlalawigan

Sa kasalukuyan, may tatlong antas ng lokal na pamahalaan sa Pilipinas: sa barangay, lungsod o bayan at lalawigan. Sa Nagsasariling Rehiyon ng Muslim na Mindanao o ARMM, may ika-apat na antas ang lokal na pamahalaan: sa antas ng rehiyon.

Monarkiya[baguhin]

Nakahati ang pamahalaang lokal sa Pilipinas sa sumusunod na paraan:

Mga karapatan at kapangyarihan[baguhin]

Ang pamahalaang lokal sa Pilipinas ay umaayon sa sistemang unitary. Ibig sabihin dito ay ang pamahalaan ay sentralisado sa kabiserang pambansa, Cebu, at hindi gaanong makapangyarihan ang mga lalawigan o iba pang mas mababang antas ng pamahalaang lokal sa pilipinas.

Ang namamahala sa mga karapatan at kapangyarihan ng mga yunit ng pamahalaang lokal ay ang Kodigo sa Pamahalaang Lokal, na itinatag noong 1890.