Mga uri ng tagagamit

Jump to navigation Jump to search

Ang sumusunod ay isang talaan ng mga pangkat ng tagagamit na binigyang kahulugang sa wiking ito, kasama ang kanilang mga kaugnay na mga karapatan. Maaaring may mga karagdagang kabatiran tungkol sa bawat isang mga karapatan sa Help:Mga pangkat ng karapatan.

 • Ipinagkaloob na karapatan * Nabawing karapatan
PangkatMga karapatan
(lahat)
 • Baguhin ang mga pahina (edit)
 • Basahin ang mga pahina (read)
 • Edit your own preferences (editmyoptions)
 • Edit your own private data (e.g. email address, real name) (editmyprivateinfo)
 • Edit your own watchlist (note that some actions will still add pages even without this right) (editmywatchlist)
 • Gamitin ang ugnayang-mukha na Natatangi:Pagsubok ng VIPS ng pangsubok sa paninimbang ng sukat ng VIPS (vipsscaler-test)
 • Gumawa ng mas maikling mga URL (urlshortener-create-url)
 • Lumikha ng bagong mga account ng tagagamit (createaccount)
 • Lumikha ng mga pahina (na hindi mga pahina ng usapan) (createpage)
 • Lumikha ng mga pahina ng usapan (createtalk)
 • Paggamit sa write API (writeapi)
 • Pagsanibin/pagsamahin ang kanilang account (centralauth-merge)
 • Tingnan ang mga pansala ng pang-aabuso (abusefilter-view)
 • Tingnan ang tala ng pang-aabuso (abusefilter-log)
 • View your own private data (e.g. email address, real name) (viewmyprivateinfo)
 • View your own watchlist (viewmywatchlist)
Mga tagapaglikha ng account
(talaan ng mga miyembro)
 • Hindi maaapektuhan ng antas ng mga hangganan (noratelimit)
Mga tagagamit na nakompirma sa kusang paraan (autokompirmasyon)
 • Access a basic view of the IP information attached to revisions or log entries (ipinfo-view-basic)
 • Baguhin ang medyo-nakaprotektang mga pahina (autoconfirmed)
 • Edit pages protected as "Hadlangan ang bago at hindi nagpapatalang mga tagagamit" (editsemiprotected)
 • Gawin ang mga galaw na nakapagsasanhi ng pagsusuring captcha na hindi kinakailangang dumaan sa captcha (skipcaptcha)
 • Ilipat ang mga pahina (move)
 • Reset failed or transcoded videos so they are inserted into the job queue again (transcode-reset)
 • Retrieve information about IP addresses attached to revisions or log entries (ipinfo)
 • Sagipin ang mga aklat bilang pahina ng pamayanan (collectionsaveascommunitypage)
 • Sagipin ang mga aklat bilang pahina ng tagagamit (collectionsaveasuserpage)
 • Tingnan ang detalyadong mga ipinasok sa tala ng pang-aabuso (abusefilter-log-detail)
 • View information about the current transcode activity (transcode-status)
Mga bot
(talaan ng mga miyembro)
 • Baguhin ang medyo-nakaprotektang mga pahina (autoconfirmed)
 • Edit pages protected as "Hadlangan ang bago at hindi nagpapatalang mga tagagamit" (editsemiprotected)
 • Gawin ang mga galaw na nakapagsasanhi ng pagsusuring captcha na hindi kinakailangang dumaan sa captcha (skipcaptcha)
 • Gumamit ng mga matataas ng hangganan sa mga pagtatanong sa API (apihighlimits)
 • Hindi maaapektuhan ng antas ng mga hangganan (noratelimit)
 • Hindi nilikha sa isang pagkarga mula sa lumang pangalan kapag naglipat ng isang pahina (suppressredirect)
 • Kusang tatakan bilang napatrolya ang sariling mga pagbabago (autopatrol)
 • Maging isang awtomatikong proseso (bot)
 • Paggamit sa write API (writeapi)
 • Walang maliit na pagbabago sa mga pahina ng usapan na pasimula ang bagong paglitaw ng mga mensahe (nominornewtalk)
Mga burokrata
(talaan ng mga miyembro)
Suriin ang mga tagagamit
(talaan ng mga miyembro)
 • Access a full view of the IP information attached to revisions or log entries (ipinfo-view-full)
 • Enable two-factor authentication (oathauth-enable)
 • Suriin ang adres ng IP at iba pang mga kabatiran (impormasyon) ng tagagamit (checkuser)
 • Tingnan ang pansariling datong nasa loob ng tala ng pang-aabuso (abusefilter-privatedetails)
 • Tingnan ang talaan ng pagsuri sa tagagamit (checkuser-log)
 • View a log of who has accessed IP information (ipinfo-view-log)
 • View the AbuseFilter private details access log (abusefilter-privatedetails-log)
Natiyak na mga tagagamit
(talaan ng mga miyembro)
 • Access a basic view of the IP information attached to revisions or log entries (ipinfo-view-basic)
 • Baguhin ang medyo-nakaprotektang mga pahina (autoconfirmed)
 • Edit pages protected as "Hadlangan ang bago at hindi nagpapatalang mga tagagamit" (editsemiprotected)
 • Gawin ang mga galaw na nakapagsasanhi ng pagsusuring captcha na hindi kinakailangang dumaan sa captcha (skipcaptcha)
 • Ilipat ang mga pahina (move)
 • Reset failed or transcoded videos so they are inserted into the job queue again (transcode-reset)
 • Retrieve information about IP addresses attached to revisions or log entries (ipinfo)
 • Sagipin ang mga aklat bilang pahina ng pamayanan (collectionsaveascommunitypage)
 • Sagipin ang mga aklat bilang pahina ng tagagamit (collectionsaveasuserpage)
 • Tingnan ang detalyadong mga ipinasok sa tala ng pang-aabuso (abusefilter-log-detail)
 • View information about the current transcode activity (transcode-status)
Mga tagapagangkat
(talaan ng mga miyembro)
 • Enable two-factor authentication (oathauth-enable)
 • Umangkat ng mga pahina mula sa ibang mga wiki (import)
 • Umangkat ng mga pahina mula sa isang talaksang ikinarga (importupload)
Interface administrators
(talaan ng mga miyembro)
 • Baguhin ang CSS para sa buong websayt (editsitecss)
 • Baguhin ang JSON para sa buong websayt (editsitejson)
 • Baguhin ang JavaScript para sa buong websayt (editsitejs)
 • Baguhin ang mga talaksang CSS ng ibang mga tagagamit (editusercss)
 • Baguhin ang mga talaksang JS ng ibang mga tagagamit (edituserjs)
 • Baguhin ang mga talaksang JSON ng ibang mga tagagamit (edituserjson)
 • Baguhin ang ugnayang-hangganan ng tagagamit (editinterface)
 • Enable two-factor authentication (oathauth-enable)
Mga hindi kasali sa paghaharang/paghahadlang ng IP
(talaan ng mga miyembro)
 • Bypass IP blocks issued by the StopForumSpam extension (sfsblock-bypass)
 • Laktawan ang kusang mga paghahadlang ng mga bugkol/alimpuso (node) ng bunton ng mga nakikipagugnayang hindi nagpapakilala (mga tor). (torunblocked)
 • Laktawan ang mga pagharang/paghadlang na pang-IP, kusang pagharang/paghadlang at mga saklaw ng pagharang/paghadlang (ipblock-exempt)
Users blocked from the IP Information tool
(talaan ng mga miyembro)
 • Access a basic view of the IP information attached to revisions or log entries (ipinfo-view-basic)
 • Access a full view of the IP information attached to revisions or log entries (ipinfo-view-full)
 • Retrieve information about IP addresses attached to revisions or log entries (ipinfo)
 • View a log of who has accessed IP information (ipinfo-view-log)
Push subscription managers
(talaan ng mga miyembro)
 • Manage all push subscriptions (manage-all-push-subscriptions)
Mga bandahali
(talaan ng mga miyembro)
 • Baguhin ang lahat ng karapatan ng tagagamit (userrights)
 • Burahin ang mga pahinang may malaking mga kasaysayan (bigdelete)
 • Forcibly create a local account for a global account (centralauth-createlocal)
 • Hindi maaapektuhan ng antas ng mga hangganan (noratelimit)
Mga tagapagingat-tago
(talaan ng mga miyembro)
 • Burahin at huwag burahin ang partikular na mga lahok sa talaan (deletelogentry)
 • Burahin at tanggalin sa pagkabura ang isang partikular na mga pagbabago ng mga pahina (deleterevision)
 • Enable two-factor authentication (oathauth-enable)
 • Harangin ang isang tagagamit, na itinatago mula sa publiko (hideuser)
 • Itago ang mga pagpapasok sa tala ng pang-aabuso (abusefilter-hide-log)
 • Suriing muli at ibalik ang mga pagbabagong itinago mula sa mga Sysop. (suppressrevision)
 • Tingnan ang mga ipinasok sa tala ng pang-aabuso (abusefilter-hidden-log)
 • Tingnan ang pansariling mga pagtatala. (suppressionlog)
 • View revisions hidden from any user (viewsuppressed)
Mga admin
(talaan ng mga miyembro)
 • Access a full view of the IP information attached to revisions or log entries (ipinfo-view-full)
 • Baguhin ang JSON para sa buong websayt (editsitejson)
 • Baguhin ang medyo-nakaprotektang mga pahina (autoconfirmed)
 • Baguhin ang mga antas ng panananggalang at baguhin ang mga pahinang nakasanggalang (protect)
 • Baguhin ang mga pahinang nakasanggalang (walang baita-baitang na panananggalang) (editprotected)
 • Baguhin ang mga pansala ng pang-aabuso (abusefilter-modify)
 • Baguhin ang mga pansala ng pang-aabuso na may hangganan sa mga paggalaw (abusefilter-modify-restricted)
 • Baguhin ang mga talaksang JSON ng ibang mga tagagamit (edituserjson)
 • Baguhin ang ugnayang-hangganan ng tagagamit (editinterface)
 • Buhayin muli ang isang pahina (undelete)
 • Burahin ang mga pahina (delete)
 • Burahin at huwag burahin ang partikular na mga lahok sa talaan (deletelogentry)
 • Burahin at tanggalin sa pagkabura ang isang partikular na mga pagbabago ng mga pahina (deleterevision)
 • Create and (de)activate tags (managechangetags)
 • Daigin ang mga pagsusuring pangpanlilinlang (spoof) (override-antispoof)
 • Delete tags from the database (deletechangetags)
 • Edit pages protected as "Hadlangan ang bago at hindi nagpapatalang mga tagagamit" (editsemiprotected)
 • Edit the content model of a page (editcontentmodel)
 • Enable two-factor authentication (oathauth-enable)
 • Forcibly create a local account for a global account (centralauth-createlocal)
 • Gawin ang mga galaw na nakapagsasanhi ng pagsusuring captcha na hindi kinakailangang dumaan sa captcha (skipcaptcha)
 • Gumamit ng mga matataas ng hangganan sa mga pagtatanong sa API (apihighlimits)
 • Gumawa ng mas maikling mga URL (urlshortener-create-url)
 • Hanapin ang mga binurang mga pahina (browsearchive)
 • Harangin sa paggawa ng pagbabago ang ibang mga tagagamit (block)
 • Harangin sa pagpapadala ng e-liham ang isang tagagamit (blockemail)
 • Hindi maaapektuhan ng antas ng mga hangganan (noratelimit)
 • Hindi nilikha sa isang pagkarga mula sa lumang pangalan kapag naglipat ng isang pahina (suppressredirect)
 • Ilipat ang mga file (movefile)
 • Ilipat ang mga pahina (move)
 • Ilipat ang mga pahina kasama ang pahinang nasa ilalim nito (move-subpages)
 • Ilipat ang pinagugatang mga pahina ng tagagamit (move-rootuserpages)
 • Itatak ang mga binalik na mga pagbabago bilang pagbabagong bot (markbotedits)
 • Kusang tatakan bilang napatrolya ang sariling mga pagbabago (autopatrol)
 • Laktawan ang mga pagharang/paghadlang na pang-IP, kusang pagharang/paghadlang at mga saklaw ng pagharang/paghadlang (ipblock-exempt)
 • Lumikha ng bagong mga account ng tagagamit (createaccount)
 • Mabilisang pagulungin pabalik sa dati ang mga pagbabago ng huling tagagamit na nagbago ng isang partikular na pahina (rollback)
 • Mag-upload ng mga file (upload)
 • Malawakang burahin ang mga pahina (nuke)
 • Move category pages (move-categorypages)
 • Override the disallowed titles or usernames list (tboverride)
 • Pagsanibin ang kasaysayan ng mga pahina (mergehistory)
 • Pampook (lokal) lamang na hindi paganahin/huwag paandarin ang mga pandaigdigang pagharang (globalblock-whitelist)
 • Patungan ang mayroon nang mga talaksan (reupload)
 • Patungan ang mga talaksan sa binabahaging repositoryo midya sa lokal (reupload-shared)
 • Patungan ang talaksang kinarga ng sarili (reupload-own)
 • Reset failed or transcoded videos so they are inserted into the job queue again (transcode-reset)
 • Send a message to multiple users at once (massmessage)
 • Tatakan bilang napatrolya ang mga pagbabago ng iba (patrol)
 • Tingnan ang detalyadong mga ipinasok sa tala ng pang-aabuso (abusefilter-log-detail)
 • Tingnan ang isang talaan ng mga pahinang hindi binabantayan (unwatchedpages)
 • Tingnan ang mga binurang pinasok na kasaysayan, na wala ang kanilang nakakabit na teksto (deletedhistory)
 • Tingnan ang mga paglalahok sa talaan ng mga pansala ng pang-aabuso na minarkahan bilang pribado (abusefilter-log-private)
 • Tingnan ang mga pansala ng pang-aabuso bilang pribado (abusefilter-view-private)
 • Tingnan ang naburang teksto at mga pagbabago sa pagitan ng dalawang mga rebisyon (deletedtext)
 • Umangkat ng mga pahina mula sa ibang mga wiki (import)
 • View information about the current transcode activity (transcode-status)
 • View disallowed title list log (titleblacklistlog)
 • Maaaring idagdag ang pangkat na: Mga hindi kasali sa paghaharang/paghahadlang ng IP
 • Maaaring tanggalin ang pangkat na: Mga hindi kasali sa paghaharang/paghahadlang ng IP
Mga tagapagangkat na panglipat-wiki/transwiki
(talaan ng mga miyembro)
 • Enable two-factor authentication (oathauth-enable)
 • Umangkat ng mga pahina mula sa ibang mga wiki (import)
Mga tagagamit
(talaan ng mga miyembro)
 • Add and remove arbitrary tags on individual revisions and log entries (changetags)
 • Apply tags along with one's changes (applychangetags)
 • Baguhin ang mga pahina (edit)
 • Basahin ang mga pahina (read)
 • Edit your own user CSS files (editmyusercss)
 • Edit your own user JSON files (editmyuserjson)
 • Edit your own user JavaScript files (editmyuserjs)
 • Ilipat ang pinagugatang mga pahina ng tagagamit (move-rootuserpages)
 • Itatak ang mga pagbabago bilang maliit (minoredit)
 • Lumikha ng mga pahina (na hindi mga pahina ng usapan) (createpage)
 • Lumikha ng mga pahina ng usapan (createtalk)
 • Magpadala ng e-liham sa ibang mga tagagamit (sendemail)
 • Manage OAuth grants (mwoauthmanagemygrants)
 • Move category pages (move-categorypages)
 • Paggamit sa write API (writeapi)
 • Sariwain ang baunan ng sayt para sa isang pahina na walang kumpirmasyon (purge)
 • View the spam block list log (spamblacklistlog)

Namespace restrictions

NamespaceRight(s) allowing user to edit
MediaWiki
 • Baguhin ang ugnayang-hangganan ng tagagamit (editinterface)
Gadget
 • Edit gadget JavaScript and CSS pages (gadgets-edit)
Gadget definition
 • Edit gadget definitions (gadgets-definition-edit)