SecurePoll

Jump to navigation Jump to search

Nasa ibaba ang talaan ng mga paghalal.

Pangalan Petsa ng simula Petsa ng katapusan  
Wikimedia Foundation Board Elections 2022 00:00, 23 Agosto 2022 00:00, 7 Setyembre 2022
Universal Code of Conduct Enforcement Guidelines Ratification 00:00, 7 Marso 2022 00:00, 21 Marso 2022
Movement Charter Drafting Committee elections 2021 00:00, 12 Oktubre 2021 00:00, 25 Oktubre 2021
Wikimedia Foundation Board Elections 2021 00:00, 18 Agosto 2021 00:00, 1 Setyembre 2021
DWalden Cookie Duplicate Test 00:00, 17 Agosto 2021 00:00, 18 Agosto 2021
DWalden Cookie Duplicate Test 2 00:00, 17 Agosto 2021 00:00, 18 Agosto 2021
DWalden Test Election Foobar 00:00, 16 Agosto 2021 00:00, 17 Agosto 2021
DWalden Encrypted All Wiki Test Election with Eligibility list 00:00, 16 Agosto 2021 00:00, 19 Agosto 2021
DWalden STV Election Test 456 00:00, 14 Agosto 2021 00:00, 18 Agosto 2021
DWalden STV Election Test 123 00:00, 13 Agosto 2021 00:00, 14 Agosto 2021
II Test Encrypted for All Wikis with Eligiblity List 00:00, 13 Agosto 2021 00:00, 15 Agosto 2021
II Test Encrypted Fruit Candidate for All Wikis 00:00, 13 Agosto 2021 00:00, 16 Agosto 2021
II Poll for favorite fruit candidate 00:00, 9 Agosto 2021 00:00, 15 Agosto 2021
DWalden Test STV Election 1 00:00, 6 Agosto 2021 00:00, 7 Agosto 2021
JS - Testing with encryption 00:00, 6 Agosto 2021 00:00, 7 Agosto 2021
II_choose your sports All wikis 00:00, 4 Agosto 2021 00:00, 11 Agosto 2021
TESTING T287859 - DO NOT VOTE 00:00, 4 Agosto 2021 00:00, 5 Agosto 2021
STV 2 00:00, 2 Agosto 2021 00:00, 3 Agosto 2021
Testing T287780 3 00:00, 2 Agosto 2021 00:00, 3 Agosto 2021
Wikimedia Foundation Elections 2013 00:00, 8 Hunyo 2013 23:59, 22 Hunyo 2013
Personal image filter referendum, 2011 00:00, 15 Agosto 2011 23:59, 30 Agosto 2011
Wikimedia Board of Trustees Election, 2011 00:00, 29 Mayo 2011 23:59, 12 Hunyo 2011
Wikimedia Board of Trustees Election, 2009 12:00, 28 Hulyo 2009 23:59, 10 Agosto 2009
Wikimedia license update vote 2009 12:00, 12 Abril 2009 12:00, 3 Mayo 2009
Test vote 12:00, 8 Abril 2009 12:00, 10 Abril 2009