Paghanap sa mga kawing na panlabas

Pumunta sa nabigasyon Pumunta sa paghahanap

Maaaring gamitin ang mga "barahang pamalit" na katulad ng "*.wikipedia.org". Kailangan ng kahit na isang nasasakupang mataas ang kaantasan, halimbawa na ang "*.org".
Sinusuportahang mga protokolo: bitcoin:, ftp://, ftps://, geo:, git://, gopher://, http://, https://, irc://, ircs://, magnet:, mailto:, matrix:, mms://, news:, nntp://, redis://, sftp://, sip:, sips:, sms:, ssh://, svn://, tel:, telnet://, urn:, worldwind://, xmpp: (huwag idagdag ang anuman sa mga ito sa paghahanap mo).

Paghanap sa mga kawing na panlabas