Mga dobleng karga

Jump to navigation Jump to search

Ang sumusunod na mga dato ay nakaligpit, at dating isinapanahon noong 16:04, 19 Enero 2020. Isang pinakamataas na isang resulta ang makukuha mula sa taguan.

Nagtatala ang pahinang ito ng mga pahinang pumupunta sa iba pang mga pahinang nililipatan. Naglalaman ang bawat hanay ng mga kawing sa una ang pangalawang kapupuntahan, maging ng puntiryang pangalawang kapupuntahan, na karaniwang "tunay" na puntiryang pahina, na dapat kinatuturuan ng unang pupuntahan. Nasugpo na ang mga ipinasok na inekisan.

Walang resulta para sa ulat na ito.