Grants

Jump to navigation Jump to search

The following is a list of grants with their associated access to user rights. Users can authorize applications to use their account, but with limited permissions based on the grants the user gave to the application. An application acting on behalf of a user cannot actually use rights that the user does not have however. There may be additional information about individual rights.

GrantRights
Basic rights (basic)
 • Automatically log in with an external user account (autocreateaccount)
 • Baguhin ang medyo-nakaprotektang mga pahina (autoconfirmed)
 • Basahin ang mga pahina (read)
 • Edit pages protected as "Hadlangan ang bago at hindi nagpapatalang mga tagagamit" (editsemiprotected)
 • Gawin ang mga galaw na nakapagsasanhi ng pagsusuring captcha na hindi kinakailangang dumaan sa captcha (skipcaptcha)
 • Kusang tatakan bilang napatrolya ang sariling mga pagbabago (autopatrol)
 • Laktawan ang kusang mga paghahadlang ng mga bugkol/alimpuso (node) ng bunton ng mga nakikipagugnayang hindi nagpapakilala (mga tor). (torunblocked)
 • Laktawan ang mga pagharang na pandaigdigan (globalblock-exempt)
 • Laktawan ang mga pagharang/paghadlang na pang-IP, kusang pagharang/paghadlang at mga saklaw ng pagharang/paghadlang (ipblock-exempt)
 • Paggamit sa write API (writeapi)
 • Sariwain ang baunan ng sayt para sa isang pahina na walang kumpirmasyon (purge)
 • Tingnan ang detalyadong mga ipinasok sa tala ng pang-aabuso (abusefilter-log-detail)
 • Tingnan ang isang talaan ng mga pahinang hindi binabantayan (unwatchedpages)
 • Tingnan ang mga kamakailang pagbabagong natatakan bilang napatrolya (patrolmarks)
 • Tingnan ang mga pansala ng pang-aabuso (abusefilter-view)
 • Tingnan ang tala ng pang-aabuso (abusefilter-log)
 • Walang maliit na pagbabago sa mga pahina ng usapan na pasimula ang bagong paglitaw ng mga mensahe (nominornewtalk)
High-volume editing (highvolume)
 • Gumamit ng mga matataas ng hangganan sa mga pagtatanong sa API (apihighlimits)
 • Hindi maaapektuhan ng antas ng mga hangganan (noratelimit)
 • Itatak ang mga binalik na mga pagbabago bilang pagbabagong bot (markbotedits)
 • Maging isang awtomatikong proseso (bot)
 • Send a message to multiple users at once (massmessage)
Import revisions (import)
 • Umangkat ng mga pahina mula sa ibang mga wiki (import)
 • Umangkat ng mga pahina mula sa isang talaksang ikinarga (importupload)
Baguhin ang mga umiiral na pahina (editpage)
 • Add and remove arbitrary tags on individual revisions and log entries (changetags)
 • Apply tags along with one's changes (applychangetags)
 • Baguhin ang mga pahina (edit)
 • Change Item terms (labels, descriptions, aliases) (item-term)
 • Change Property terms (labels, descriptions, aliases) (property-term)
 • Create Item redirects (item-redirect)
 • Edit the content model of a page (editcontentmodel)
 • Itatak ang mga pagbabago bilang maliit (minoredit)
 • Merge Items (item-merge)
Edit protected pages (editprotected)
 • Add and remove arbitrary tags on individual revisions and log entries (changetags)
 • Apply tags along with one's changes (applychangetags)
 • Baguhin ang mga pahina (edit)
 • Baguhin ang mga pahinang nakasanggalang (walang baita-baitang na panananggalang) (editprotected)
 • Bypass the spam block list (sboverride)
 • Edit pages protected as "Allow only autopatrollers" (editautopatrolprotected)
 • Edit pages protected as "Allow only autopatrollers" (editextendedsemiprotected)
 • Edit pages protected as "Allow only autoreviewers" (editautoreviewprotected)
 • Edit pages protected as "Allow only editors" (editeditorprotected)
 • Edit pages protected as "Allow only trusted users" (edittrustedprotected)
 • Edit pages with potential legal consequences (edit-legal)
 • Edit protected templates (templateeditor)
 • Edit restricted pages (extendedconfirmed)
 • Edit the content model of a page (editcontentmodel)
 • Ilipat ang mga pahinang may tanggap na mga bersyon (movestable)
 • Itatak ang mga pagbabago bilang maliit (minoredit)
 • Override the disallowed titles or usernames list (tboverride)
Edit your user CSS/JSON/JavaScript (editmycssjs)
 • Add and remove arbitrary tags on individual revisions and log entries (changetags)
 • Apply tags along with one's changes (applychangetags)
 • Baguhin ang mga pahina (edit)
 • Edit the content model of a page (editcontentmodel)
 • Edit your own user CSS files (editmyusercss)
 • Edit your own user JSON files (editmyuserjson)
 • Edit your own user JavaScript files (editmyuserjs)
 • Itatak ang mga pagbabago bilang maliit (minoredit)
Edit your user preferences and JSON configuration (editmyoptions)
 • Edit your own preferences (editmyoptions)
 • Edit your own user JSON files (editmyuserjson)
Baguhin ang ngalan-espasyong MediaWiki at ang JSON para sa buong websayt/ng tagagamit (editinterface)
 • Add and remove arbitrary tags on individual revisions and log entries (changetags)
 • Apply tags along with one's changes (applychangetags)
 • Baguhin ang JSON para sa buong websayt (editsitejson)
 • Baguhin ang mga pahina (edit)
 • Baguhin ang mga talaksang JSON ng ibang mga tagagamit (edituserjson)
 • Baguhin ang ugnayang-hangganan ng tagagamit (editinterface)
 • Edit the content model of a page (editcontentmodel)
 • Itatak ang mga pagbabago bilang maliit (minoredit)
Edit sitewide and user CSS/JS (editsiteconfig)
 • Add and remove arbitrary tags on individual revisions and log entries (changetags)
 • Apply tags along with one's changes (applychangetags)
 • Baguhin ang CSS para sa buong websayt (editsitecss)
 • Baguhin ang JSON para sa buong websayt (editsitejson)
 • Baguhin ang JavaScript para sa buong websayt (editsitejs)
 • Baguhin ang mga pahina (edit)
 • Baguhin ang mga talaksang CSS ng ibang mga tagagamit (editusercss)
 • Baguhin ang mga talaksang JS ng ibang mga tagagamit (edituserjs)
 • Baguhin ang mga talaksang JSON ng ibang mga tagagamit (edituserjson)
 • Baguhin ang ugnayang-hangganan ng tagagamit (editinterface)
 • Edit the content model of a page (editcontentmodel)
 • Itatak ang mga pagbabago bilang maliit (minoredit)
Lumikha, magbago at maglipat ng mga pahina (createeditmovepage)
 • Add and remove arbitrary tags on individual revisions and log entries (changetags)
 • Apply tags along with one's changes (applychangetags)
 • Baguhin ang mga pahina (edit)
 • Create Properties (property-create)
 • Delete single revision redirects (delete-redirect)
 • Edit the content model of a page (editcontentmodel)
 • Hindi nilikha sa isang pagkarga mula sa lumang pangalan kapag naglipat ng isang pahina (suppressredirect)
 • Ilipat ang mga pahina (move)
 • Ilipat ang mga pahina kasama ang pahinang nasa ilalim nito (move-subpages)
 • Ilipat ang pinagugatang mga pahina ng tagagamit (move-rootuserpages)
 • Itatak ang mga pagbabago bilang maliit (minoredit)
 • Lumikha ng mga pahina (na hindi mga pahina ng usapan) (createpage)
 • Lumikha ng mga pahina ng usapan (createtalk)
 • Move category pages (move-categorypages)
Upload new files (uploadfile)
 • Mag-upload ng mga file (upload)
 • Patungan ang talaksang kinarga ng sarili (reupload-own)
Upload, replace, and move files (uploadeditmovefile)
 • Hindi nilikha sa isang pagkarga mula sa lumang pangalan kapag naglipat ng isang pahina (suppressredirect)
 • Ilipat ang mga file (movefile)
 • Mag-upload ng mga file (upload)
 • Magkarga ng isang talaksan mula sa isang adres na URL (upload_by_url)
 • Patungan ang mayroon nang mga talaksan (reupload)
 • Patungan ang mga talaksan sa binabahaging repositoryo midya sa lokal (reupload-shared)
 • Patungan ang talaksang kinarga ng sarili (reupload-own)
 • Reset failed or transcoded videos so they are inserted into the job queue again (transcode-reset)
Patrol changes to pages (patrol)
 • Tatakan bilang napatrolya ang mga pagbabago ng iba (patrol)
Rollback changes to pages (rollback)
 • Mabilisang pagulungin pabalik sa dati ang mga pagbabago ng huling tagagamit na nagbago ng isang partikular na pahina (rollback)
Harangin at tanggalin ang pagharang sa mga tagagamit (blockusers)
 • Harangin sa paggawa ng pagbabago ang ibang mga tagagamit (block)
 • Harangin sa pagpapadala ng e-liham ang isang tagagamit (blockemail)
View deleted files and pages (viewdeleted)
 • Hanapin ang mga binurang mga pahina (browsearchive)
 • Tingnan ang mga binurang pinasok na kasaysayan, na wala ang kanilang nakakabit na teksto (deletedhistory)
 • Tingnan ang naburang teksto at mga pagbabago sa pagitan ng dalawang mga rebisyon (deletedtext)
View restricted log entries (viewrestrictedlogs)
 • Tingnan ang mga ipinasok sa tala ng pang-aabuso (abusefilter-hidden-log)
 • Tingnan ang mga paglalahok sa talaan ng mga pansala ng pang-aabuso na minarkahan bilang pribado (abusefilter-log-private)
 • Tingnan ang mga pansala ng pang-aabuso bilang pribado (abusefilter-view-private)
 • Tingnan ang pansariling mga pagtatala. (suppressionlog)
 • View disallowed title list log (titleblacklistlog)
 • View the spam block list log (spamblacklistlog)
Delete pages, revisions, and log entries (delete)
 • Add and remove arbitrary tags on individual revisions and log entries (changetags)
 • Apply tags along with one's changes (applychangetags)
 • Baguhin ang mga pahina (edit)
 • Buhayin muli ang isang pahina (undelete)
 • Burahin ang mga pahina (delete)
 • Burahin ang mga pahinang may malaking mga kasaysayan (bigdelete)
 • Burahin at huwag burahin ang partikular na mga lahok sa talaan (deletelogentry)
 • Burahin at tanggalin sa pagkabura ang isang partikular na mga pagbabago ng mga pahina (deleterevision)
 • Edit the content model of a page (editcontentmodel)
 • Hanapin ang mga binurang mga pahina (browsearchive)
 • Itatak ang mga pagbabago bilang maliit (minoredit)
 • Malawakang burahin ang mga pahina (nuke)
 • Tingnan ang mga binurang pinasok na kasaysayan, na wala ang kanilang nakakabit na teksto (deletedhistory)
 • Tingnan ang naburang teksto at mga pagbabago sa pagitan ng dalawang mga rebisyon (deletedtext)
Hide users and suppress revisions (oversight)
 • Itago ang mga pagpapasok sa tala ng pang-aabuso (abusefilter-hide-log)
 • Suriing muli at ibalik ang mga pagbabagong itinago mula sa mga Sysop. (suppressrevision)
 • View revisions hidden from any user (viewsuppressed)
Protect and unprotect pages (protect)
 • Add and remove arbitrary tags on individual revisions and log entries (changetags)
 • Apply tags along with one's changes (applychangetags)
 • Baguhin ang mga antas ng panananggalang at baguhin ang mga pahinang nakasanggalang (protect)
 • Baguhin ang mga pahina (edit)
 • Baguhin ang mga pahinang nakasanggalang (walang baita-baitang na panananggalang) (editprotected)
 • Edit the content model of a page (editcontentmodel)
 • Itatak ang mga pagbabago bilang maliit (minoredit)
View your watchlist (viewmywatchlist)
 • View your own watchlist (viewmywatchlist)
Edit your watchlist (editmywatchlist)
 • Edit your own watchlist (note that some actions will still add pages even without this right) (editmywatchlist)
I-email sa ibang mga tagagamit (sendemail)
 • Magpadala ng e-liham sa ibang mga tagagamit (sendemail)
Create accounts (createaccount)
 • Daigin ang mga pagsusuring pangpanlilinlang (spoof) (override-antispoof)
 • Lumikha ng bagong mga account ng tagagamit (createaccount)
 • Override the disallowed usernames list (tboverride-account)
Access private information (privateinfo)
 • View your own private data (e.g. email address, real name) (viewmyprivateinfo)
Merge page histories (mergehistory)
 • Pagsanibin ang kasaysayan ng mga pahina (mergehistory)
Access checkuser data (checkuser)
 • Suriin ang adres ng IP at iba pang mga kabatiran (impormasyon) ng tagagamit (checkuser)
 • Tingnan ang talaan ng pagsuri sa tagagamit (checkuser-log)
Create short URLs (shortenurls)
 • Gumawa ng mas maikling mga URL (urlshortener-create-url)
Globally block or unblock an IP address (globalblock)
 • Gumawa ng pandaigdigang mga pagharang (globalblock)
Manage global account status (setglobalaccountstatus)
 • Ikandado o ikubli ang pandaigdigang akawnt (centralauth-lock)
 • Pigilin ang pandaigdigang akawnt (centralauth-suppress)
Forcibly create a local account for a global account (createlocalaccount)
 • Forcibly create a local account for a global account (centralauth-createlocal)
Manage your OAuth clients (oauthmanageownclient)
 • Manage OAuth grants (mwoauthmanagemygrants)
 • Propose new OAuth consumers (mwoauthproposeconsumer)
 • Update OAuth consumers you control (mwoauthupdateownconsumer)
Access two-factor authentication (OATH) information for self and others (oath)
 • Query and validate OATH information for self and others (oathauth-api-all)
 • Verify whether a user has two-factor authentication enabled (oathauth-verify-user)

OAuth-specific grants

These additional grants are applicable to OAuth consumers.

GrantRights
User identity verification only, no ability to read pages or act on a user's behalf.
User identity verification only with access to real name and email address, no ability to read pages or act on a user's behalf.