Tulong sa captcha

Jump to navigation Jump to search

Ang mga websayt na tumatanggap ng mga pagpapaskil mula sa madla, katulad ng wiking ito, ay kalimitang inaabuso ng mga tagapagpadala ng mga manlulusob na gumagamit ng kusang mga kagamitan upang makapagpaskil ng kanilang mga kawing sa maraming mga sityo. Bagaman maaaring matanggal ang mga kawing na pangmanlulusob na ito, isa silang malaking abala.

Kung minsan, lalo na kapag nagdaragdag ng bagong mga kawing na pangweb sa isang pahina, maaaring magpakita sa iyo ang wiki ng isang larawan ng may kulay o may masamang hubog na teksto at hihilingin kang magmakinilya ng ipinapakitang mga salita. Dahil sa isa itong gawaing mahirap na gawing kusa, napapahintulutan nito ang halos lahat ng mga tunay na tao upang magawa ang kanilang mga pagpapaskil habang pinipigil ang karamihan sa mga nagpapadala ng mga ispam' at iba pang mala-robot na mga manlulusob.

Sa kasawiang palad maaaring hindi makaginhawa ito sa mga tagagamit na may malabong paningin o gumagamit ng pangteksto o pangpagsasalitang mga pantingin-tingin. Sa ngayon wala pa kaming pamalit na isang pangpandinig. Makipag-ugnayan lamang sa mga tagapangasiwa ng sityo para humingi ng tulong kapag hindi inaasahang mapigilan ka sa pagsasagawa ng mga tunay na pagpapaskil.

Pindutin ang pindutang 'bumalik' sa iyong pantingin-tingin upang makabalik sa pahinang pampatnugot.