Kasaysayan ng Daigdig/Sinaunang Kasaysayan

Mula Wikibooks

Nagsimula ang kasaysayan bilang isang disiplina simula nang matuto ang mga taong magsulat. Sa ganoong paraa'y na-preserba sa pamamagitan ng mga artifacts ang tala ng kqnilang buhay at sibilisasyon.