Ibong Adarna/Talasalitaan

Mula Wikibooks

ang kahulugan ng mga ibong adarnaAng mga sumusunod ay ang ilan sa talasalitaan na ginamit/nabanggit sa Ibong Adarna.

  Aarok - pagsukat sa lalim ng tubig gamit ang sariling katawan o ibang pansukat.
  Aba - dukha
  Aglahi - pangungutya o pagmamaliit ng isang lahi.
  Alumana - pag-aasikaso.
  Antak - matinding sakit mula sa natamong sugat.
  Armenya - bansa sa timog-kanlurang Asya na napapalibutan ng mga bansang Turkiya, Georgiya, Iran at Azerbaijan.
  Balintuna- isang pahayag na sumasalungat sa umiiral na paniniwala.
  Bawa - bawal; bawas; bawat
  Berbanya - lugar na kathang-isip lamang ng may-akda
  Binabata - tinitiis na pagdurusa.
  Bulaos - ito ang daanan ng mga hayop tungo sa inuman at paliguan nila
  Bumbong - isang sisidlan nakaraniwang gawa sa kawayan.
  Daluhong - isang biglaang paglulusob
  Datay - nakaratay dahil sa sakit
  Dawag - baging na may maliliit, matitinik na bulaklak.
  Dayap - sitrus; halaman namay maasim nabunga
  Dumaratal - dumarating
  Dunong - talino o kaalaman
  Duruan - tusukan; tuhugan
  Garing - pangil ng elepante na matigas at kulay puti
  Gulod - mataas na pook, burol o talampas
  Hapag - mesa na gawa sa kawayan
  Hapo - paghingal dahil sa pagod
  Hibo - sulsol
  Hungkag - walang anumang laman
  Ihugos - ipababa ang isang bagay mula sa kinalalagyan nito gamit ang lubid.
  Ilog Jordan -ilog na nagsisilbing hangganan ng Israel at Jordan. Dumadaloy ito pa-timog mula Syria.
  Inimbulog - pinalipad pg mataas
  Kagalingan - kagamutan
  Kaniig - taong kinakausap ng matalik
  Kapara - kapareho
  Karbungko - batong matingkad at kulay pula
  Karosa - malaking karwahe
  Katad - pinatuyong balat ng hayop.
  Kawasa - matatag.
  Kinatigan - pinanigan o kinampihan.
  Kinaurali - nakipagsabwatan.
  Kuhila - taong taksil
  Labaha - matalas na kasangkapan na ginagamit bilang pang-ahit ng balbas o buhok.
  Lango - lasing
  Layon - hangad o intensiyon
  Linsad - wala sa wastong pagkakalagay o 'di kaya ay pagkakapuwesto
  Lunas - gamot
  Luhog - pakiusap o pagsamo.
  Lunos - pagkaawa; hindi lumiliyab na kahoy.
  Magkamayaw - magkaroon ng gulo
  Magniig - malapit na kaugnayan ng dalawang tao
  Manunoy -malaman
  Malirip - masisid nang malalim; mapagbulaybulayan.
  Mapugto - maputol; huminto o tumigil
  Mili - sapagkat
  Munsing-munsing - maliliit o mumunli.
  Muog - tanggulan
  Nabahaw - ang paggaling ng sugat
  Naduhagi - nabigo.
  Nagahis - nadaig ng lakas o kapangyarihan
  Nag-inot - dahan-dahan.
  Nagpisan - magkasamang manirahan sa iisang tahanan.
  Nagulantang - nagulat.
  Nakatalos - nakaunawa.
  Nakadatal - dumating
  Napaglining - hindi pa nakakapili/pasya ng desisyon
  Nahapis - nalungkot; naawa sa sarili
  Namitig - napulikat.
  Napaghulo - napag-isipan o nasuri
  Napaglining - napag-isipang mabuti; napagbulaybulayan.
  Napagsapit - nangyari; nalaman
  Naparawal - napawalay
  Natilihan - natigilan.
  Nilalik - bakal o kahoy na ang hubog ay pinakinis.
  Nililimi - sinusuring mabuiti
  Nagnuynoy bulay-bulayin.
  Natambad - nalantad
  Olikornyo - ibong pinangangalagaan ng tao
  Pagkadaop - pagkakalapat ng mga kamay tulad na lamang ng nagdarasal; pagkasanib
  Pahidwa - tama o pantay
  Pantas - matalinong tao
  Piedras Platas - puno na likhang-isip ng may-akda
  Prasko - isang bote na karaniwan ay kulay berde at nilalagyan ng tubig o alak.
  Renda - istrap na nakakabit sa magkabilang dulo ng bara sa bibig ng kabayo upang ito'y makontrol.
  Salaghati - sama ng loob.
  Salamisim - alaala.
  Saliwa - magkabaligtad na pares.
  Sampaga - sampaguita.
  Sangkalan - isang blokeng ginagamit na hiwaan.
  Sansalop - sukat na katumbas ng tatlong litro
  Sapala - imposible o hindi maaaring mangyari.
  Sapin-sapin - nagkapatong-patong.
  Simboryo - bubong nahugis kalahating bilog.
  Siphayo - pang-aapi.
  Suson - isang panloob nakasuotan
  Sutla - pine, makintab at malambot na sinulid o sedang gawa mula sa himaymay ng silkworm.
  Tabor - bundok sa Hilagang Israel malapit sa Nazareth na may 1,929 talampakan ang taas.
  Tinangisan - pag-iyak dulot ng matinding pagdadalamhati.
  Tinitikis - sinasadya
  Tumalima - sumunod
  Tumok - ang malagong pagtubo ng dame
  Ukilkil - panggigiit
  Umugin - bugbugin
  Uslak - hangal; tanga