Pumunta sa nilalaman

Lunas Gamit ang Halamang Gamot at Haydroterapi/Lunas sa dayariya

Mula Wikibooks

Ang dayarya ay karaniwang palatandaan ng karamdamang gastrointestinal na napagkikilala sa pamamagitan ng madalas at malabnaw na pagdumi.

Pagpigil[baguhin]

  • Huwag munang kumain o uminom man ng kahit na ano, sa loob ng 4 na oras. Lumagok ng kaunting sabaw ng buko tuwing 30 minuto.
  • Para sa mga pinasususong sanggol: Palitan ang gatas ng sabaw ng buko o kaya ay tubig ng kumulong sinaing (am). Huwag pakakainln ni paiinumin ng anuman maliban sa binanggit.
  • Kung hindi mapigil sa loob ng isang araw, patingnan sa manggagamot.

Paggamot ng Halaman[baguhin]

Tanglad[baguhin]

Pakuluan ng 10 minuto ang 10 murang dahon sa 2 basong tubig. Lagyan ng isang kutsarang asukal at isang maliit na piraso ng dinikdik na luya.
   Dosis:
Matanda: 1 tasa,3 ulit maghapon tuwing dudumi ng lusaw, o malabnaw.
Bata: (7-12 taon) : ½ tasa, 3 uht maghapon at tuwing dudumi nang malabnaw.
(2-6 taon) ¼ tasa, 3 ulit maghapon at tuwing dudumi nang malabnaw.
Sanggol: 1 kutsara, 3 ulit maghapon at tuwing dudumi nang malabnaw.

Kugon[baguhin]

Pakuluan ng 15 minuto ang 5 tinadtad na sariwang ugat sa 2 basong tubig.
   Dosis:
Matanda: 1 tasa, 3 ulit maghapon at bawat pagdumi ng malabnaw.
Bata: (7-12 taon) : ½ tasa, 3 ulit maghapon at bawat pagdumi ng malabnaw.
(2-6 taon) ¼ tasa, 3 ulit maghapon at bawat pagdumi ng malabnaw.
Sanggol: 1 kutsara, 3 ulit maghapon at bawat pagdumi ng malabnaw.

Kaymito[baguhin]

Pakuluan ng 15 minuto ang isang tasa ng tinadtad na dahon sa 2 basong tubig.
   Dosis:
Matanda: 1 tasa, 3 ulit maghapon at bawat pagdumi ng malabnaw.
Bata: (7-12 taon) : ½ tasa, 3 ulit maghapon at bawat pagdumi ng malabnaw.
(2-6 taon) ¼ tasa, 3 ulit maghapon at bawat pagdumi ng malabnaw.
Sanggol: 1 kutsara, 3 ulit maghapon at bawat pagdumi ng malabnaw.

Bayabas[baguhin]

Pakuluan ng 15 minuto ang 10 tinadtad na dahon sa 2 basong tubig.
   Dosis:
Matanda: 1 tasa, 3 ulit maghapon at bawat pagdumi ng malabnaw.
Bata: (7-12 taon) : ½ tasa, 3 ulit maghapon at bawat pagdumi ng malabnaw.
(2-6 taon) ¼ tasa, 3 ulit maghapon al bawat pagdumi ng malabnaw.
Sanggol: 1 kutsara, 3 ulit maghapon at bawat pagdumi ng malabnaw.

Makahiya[baguhin]

Pakuluan ng 10 minuto ang isang tasa ng tinadtad na dahon sa 2 basong tubig.
   Dosis:
Matanda: 1 tasa, 3 ulit maghapon at bawat pagduml ng malabnaw.
Bata: (7-12 taon) : ½ tasa, 3 ulil maghapon.
(2-6 taon) ¼ tasa, 3 ulit maghapon.
Sanggol: 1 kutsara, 3 ulit maghapon.