Pagkakaiba sa mga pagbabagong ng "Florante at Laura/Kabanata 7"

Jump to navigation Jump to search
nilapatan ng suleras
(nilapatan ng suleras)
{{Florante at Laura|awit|7| A = Pagdating ng Moro sa Gubat
{{chapter header
| B = Paggunita sa Nakaraan
| pamagat = [[Florante at Laura/Kabanata 7|Pagdating ng Moro sa Gubat]]<br><small>([[Florante at Laura/Kabanata 7/Paliwanag|Paliwanag]])</small>
| K = Paghahambing sa Dalawang Ama
| section =
| Kasalukuyan =
| nakaraan = ←[[Florante at Laura/Kabanata 6|Paggunita sa Nakaraan]]<br><small>←[[Florante at Laura/Kabanata 6/Paliwanag|Paliwanag]]
<i>Nagkataong siyang pagdating sa gubat<br>ng isang gererong bayani ang [[:wikt:tikas|tikas]];<br>[[:wikt:putong|putong]] na [[:wikt:turbante|turbante]] ay [[:wikt:kalingas-lingas|kalingas-lingas]],<br>pananamit-[[:w:Moro|Moro]] sa [[:w:Kaharian ng Persya|Persiyang S'yudad]].
| susunod = [[Florante at Laura/Kabanata 8|Paghahambing sa Dalawang Ama]]→<br><small>[[Florante at Laura/Kabanata 8/Paliwanag|Paliwanag]]→</small>
}}[[Category:Mga kabanata ng Florante at Laura]]
==Awit==
{{col-begin}}
{{col-2}}
<center>
'''<big>Kasalukuyan</big>'''
 
<i>Nagkataong siyang pagdating sa gubat<br>ng isang gererong bayani ang [[:wikt:tikas|tikas]];<br>[[:wikt:putong|putong]] na [[:wikt:turbante|turbante]] ay [[:wikt:kalingas-lingas|kalingas-lingas]],<br>pananamit-[[:w:Moro|Moro]] sa [[:w:Kaharian ng Persya|Persiyang S'yudad]].
<br><br>
Pinigil ang lakad at nagtanaw-tanaw,<br>[[:wikt:anaki'y|anaki'y]] [[:wikt:ninita|ninita]] ng pagpapahingahan;<br>'di [[:wikt:kaginsa-ginsa'y|kaginsa-ginsa'y]] ipinagtapunan<br>ang [[:wikt:pika't|pika't]] [[:wikt:adarga't|adarga't]] [[:wikt:nagdaop|nagdaop]] ng kamay.
"Itong kinaratnan ng palad kong [[:wikt:linsil|linsil]],<br>salaming malinaw na sukat mahalin<br>ng [[:wikt:makatatap|makatatap]], nang hindi sapitin<br>ang kahirapan kong 'di makayang [[:wikt:bathin|bathin]]."
<br><br>
Sa mawika ito luha'y pinaagos,<br>pika'y isinaksak<ref>sa lupa</ref> saka naghimutok;<br>nagkataon namang parang isinagot<br>ang buntung-hininga niyong nagagapos.</i>
| Orihinal =
</center>
<i>Nagcataón siyáng pagdatíng sa gúbat<br>n~g isang guerrerong bayani ang ticas,<br>putong na turbante, ay calin~gas-lin~gas,<br>pananamit moro sa Persiang Ciudad.
{{col-break}}
<center>
'''<big>Orihinal</big>'''
 
<i>Nagcataón siyáng pagdatíng sa gúbat<br>n~g isang guerrerong bayani ang ticas,<br>putong na turbante, ay calin~gas-lin~gas,<br>pananamit moro sa Persiang Ciudad.
<br><br>
Piniguil ang lacad, at nagtanao-tano,<br>anaqui ninita ng pag-pahingahán<br>di caquinsa-guinsa,i, ipinagtapunan<br>ang pica,t, adarga,t, nagdaóp ng camay.
Itong quinaratnán nang palad cong linsil<br>salamíng malinao na sucat mahalín<br>nang macatatatáp, nang hindî sapitin<br>ang cahirapan cong di macayang bathín.
<br><br>
Sa mauica itó lúhà,i, pina-agos,<br>pica,i, isinacsac, sacá nag himutóc,<br>nagcataón naimáng parang isinagót,<br>ang buntóng hinin~gá, niyaóng nagagapus.</i>}}
</center>
|}
 
==Talababaan==
{{Talababaan}}
1,092

edit

Nav menu