El Filibusterismo/Kabanata 25 : Tawanan at Iyakan

Mula sa Wikibooks
Jump to navigation Jump to search

Idinaos ang piging ng mga estudyante sa Panciteria Macanista de Buen Gusto. Labing–apat sila kasama si Basilio, matalim ang mga salita ng mga estudyante. Naghalakhakan sila’y pilit at may tunog ng paghihinakit.

Dumating si Isagani, ngunit si Juanito ang dumating imbis na si Basilio, si Juanito na ang inanyayahan nila sa halip ng impormal na si Juanito.

Pinapagtalumpati si Tadeo di ito nakahanda nagsimula ito kahit papaano. Sinigawan siya ng mga kasamahan gaya daw ang binigkas ni Tadeo. Naghingian ng pagkain nahilingan ng talumpati si Pecson, inatake ni Pecson ang mga prayle mula raw sa kamusmusan hanggang sa libingan ay prayle ang kasama natin.

Iniaalay nila ang Pansit lanlang kay Don Custodio. Ang mga buto buto naman ng sopas ay para sa panukala ni Don Custodio sapagkat kahit mga buto lang ay kayang gumawa ni Don Custodio ng ibang bagay. Ang Lumpia naman ay para kay Padre Irene tinatawag din nila itong lumpiang intsik. Ang hipon at tortang alimasag ay para sa kura tinatawag nila itong tortang alimango. Ang pansit gisado ay para sa bayan at sa pamahalaan dahil ginigisa raw ang pamahalaan ng sariling bansa. Ang Jomari na mabahong nagmamantika dahil natural na sa kanya

May nakakita sa utusan ni Padre Sibyla, ang biserektor sa Unibersidad. Sumakay ito sa karuwahe ni Simoun. Nagtiktik ito sa mga estudyante.