El Filibusterismo/Kabanata 18 : Ang mga Kadayaan

Mula sa Wikibooks
Jump to navigation Jump to search

Sinalubong ni Mr. Leeds ang mga panauhin sa kanyang perya. Bago nagsimula ang palabas, nagsiyasat si Ben Zayb upang makita ang salamin sa kanyang inaasahang matagpuan, ngunit wala siyang nakita. Ang nakita lang niya ay ang pira-pirasong mga bubog ng alak na iniinom ni Mr. Leeds bago magsimula ang palabas.

Pumasok si Mr. Leeds sa isang pinto at may dalang kahong kahoy sa kanyang pagbabalik. Ipinaliwanag niya na ito ay natagpuan niya sa isang libingang nasa-piramid ni Khufu, isang Paraon ng Ehipto. Ang kahon ay may lamang abo at kapirasong papiro na kinasusulatan ng dalawang salita. Sa pamamagitan ng pagbigkas ngilang mga kataga ang abo ay nabuo bilang ulo at mabubuo lang kapag binanggit ang ikalawang salita.

Nabuo ang ulo nang binanggit ni Mr. Leeds ang ikalawang salita. Ang tawag sa ulo ay Espinghe ngunit nagpakilala ang ulo na ang kanyang pangalan ay Imuthis. Siya ay umuwi sa sariling bayan pagkatapos ng pag-aaral at mahabang paglalakbay. Sa kanyang pagdaraan sa Babilonia ay nabati niya ang isang lihim na hindi ang tunay na Sumerdis ang namamahala doon kundi si Gautama, isang magnanakaw ng kapangyarihan at namamahala sa tulong ng pandaraya. Sa katakutang isumbong siya kay Cambises ay binalak ang ikakasawi ni Imuthis sa tulong ng mga saserdoteng Taga-Ehipto na siyang nakapangyayari noon sa kanilang bayan. Siya ay umibig sa isang anak ng pari at naging kaagaw niya rito ang pari sa Abidos. Nagpanukala ang pari ng kaguluhan at siya ang sinangkalan. Isinakdal siya at napiit, tumakas at napatay. Ayon sa ulo siya ay nabuhay muli upang ihayag ang gayong kataksilan. Titig na titig kay Padre Salvi ang espinghe habang nagsasalita ito. Dahil sa takot hinimatay ang prayle.

Kinabukasan nagpalabas ng utos si Don Custodio na nagbabawal sa palabas dahil hindi ito kaaya-aya. Kailangan pa raw nito dumaan sa sensura upang hindi na muling maipalabas dahil maraming bata ang hindi na makatulog. Ngunit wala na si Mr. Leeds, at bali-balitang nagtungo na ito sa Hongkong dala ang kaniyang lihim.