El Filibusterismo/Kabanata 15 : Si Ginoong Pasta

Mula sa Wikibooks
Jump to navigation Jump to search

Si Ginoong Pasta ay isang bantog na manananggol. Sinadya ito ni Isagani upang pakiusapan na kung maari ay mamagitan ng sang-ayon sa kanila kung sakaling sumangguni si Don Custodio. Ngunit nabigo siya dahil nagpasiya ang abogado na huwag makialam dahil maselan ang usapan. Masyadong maselan dahil tungkol ito sa nalalapit na pagpapalit ng pangalan ni Ginoong Pasta sa ibang mundo . Pinapasok niya si Isagani sa kanyang bahay ngunit ayaw ni Isagani dahil malaki ang problema nito sa buhay. Hindi makita ni Ginoong pasta ang mga papeles dahil sa sobrang daming pera niya sa loob ng kanyang kwarto. Marami na siyang pag-aari kaya’t kailangang kumilos nang ayon sa batas. Ang ganting katwiran ni Isagani ay lubos na hinangaan ng abogado dahil sa katalinuhan at katayugan ng pag-iisip nito. Inilahad nang pabuod ang mga nangyari habang pinakikiramdaman ang naging bisa ng kanyang mga salita sa abogado. Nakinig itong mabuti at kahit alam ang kilusan ng mga estudyante, nagkunwari itong walang alam para ipahalata agad sa binata na wala itong pakialam sa gawain ng kabataan. Kamalian sa pagtukoy: Naawawala ang pansarang </ref> na para sa tatak na <ref></ref>

Subalit nang malaman nito ang kailangan nina Isagani at marinig na may kaugnayan sa proyektong Akademya ang Bise-Rektor, ang mga prayle, ang Kapitan Heneral, napakunot-noo't napabulalas ito: "Bayan ito ng mga proyekto! Sige, magpatuloy ka, magpatuloy ka."

Binigyan ni G. Pasta ng payo si Isagani ukol sa kanyang sadya. Nais ni Isagani na maaprubahan ng manananggol ang nais nilang Akademya ng Wikang Kastila ngunit nabigo siya dahil nagpasiya ng abogado na huwag makialam dahil maselan ang usapan. Ang ganting katwiran ni Isagani ay lubos na hinangaan ng abogado dahil sa katalinuhan at katayugan ng pagiisip nito.

Ang napaka walang hiya ni Don Custodio upang harapin ang mga sitwasyong hindi kanais-nais, hinggil ito sa mga plano ni Isagani ang ipatayo ang Akademya ng Wikang Kastila upang maihayag at maunawaan ang mga salita ng mga espanyol. ngunit, dahil nga'y itoy pinipigilan ni Don Custodio upang makuha lamang ang sariling hangarin ay hindi ito hinayaan ng mga filipinong mapag himagsik. ito ay hindi sinang ayunan nila Simoun at Pecson sa isang talastasan. Binigyan ni G. Pasta ng payo si Isagani ukol sa kanyang sadya. Nais ni Isagani na maaprubahan ng manananggol ang nais nilang Akademya ng Wikang Kastila ngunit nabigo siya dahil nagpasiya ng abogado na huwag makialam dahil maselan ang usapan. Ang ganting katwiran ni Isagani ay lubos na hinangaan ng abogado dahil sa katalinuhan at katayugan ng pagiisip nito.

Ang napaka walang hiya ni Don Custodio upang harapin ang mga sitwasyong hindi kanais-nais, hinggil ito sa mga plano ni Isagani ang ipatayo ang Akademya ng Wikang Kastila upang maihayag at maunawaan ang mga salita ng mga espanyol. ngunit, dahil nga'y itoy pinipigilan ni Don Custodio upang makuha lamang ang sariling hangarin ay hindi ito hinayaan ng mga filipinong mapag himagsik. ito ay hindi sinang ayunan nila Simoun at Pecson sa isang talastasan.