El Filibusterismo/Kabanata 14 : Sa Bahay ng mga Mag-aaral

Mula sa Wikibooks
Jump to navigation Jump to search

Kabanata 14: Isang Bahay ng mg Estudyante Si Makaraig ay isang mayamang mag-aaral ng abogasya at pinuno ng kilusan ukol sa isyu sa Akademya ng wikang kastila. Ang pangunahing estudyante na sina Isagani, Sandoval, Pecson at Pelaez ay inimbitahan ni Makaraig upang pag-usapan ang kanilang pakay. Mananalig sina Isagani at Sandoval na pagbibigyan hiling, samantalang nag-aalinlangan si Pekson. Si Sandoval ay larawan ng mga kastilang may malasakit at pagpapahalaga sa mga Pilipino.

May dalang magandang balita si Makaraig. Ibinalita niya na si Padre Irene ay ang nagtatanggol sa kanila laban sa mga sumalungat sa kanilang adhikain. Kailangan ng grupo ang pagkiling ni Don Custodio, isa sa mga kataas-taasang lipon ng paaralan sa kanilang panig. Dalawang paraan ang kanilang naisip upang pumanig sa kanila si Don Custodio, si G. Pasta ; isang manananggol at si Pepay na isang mananayaw na matalik na kaibigan ni Don Custodio. Napagkaisahan ng lahat na piliin ang manananggol upang maging marangal ang kapamaraanan.

Pecson – pesimistiko; —nagsasalita tungkol sa panlabas na impluwensya kung nasangguni naba kay Obispo A, Padre B etc. (Sinasabi niya na malaki ang tsansang hindi sila paburan ni Ginoong Pasta. 

Sandoval –peninsular at liberal; Nirerespeto ang mga Fraile at ang kapitan heneral

Iniwan sa Comision Superior de Instuccion Primaria ang petisyon nila na pamumunuan ni Don Custodio

Mga paraaan ng pagkumbinsi: ang bailarinang si Pepay o ang abogadong si Senyor Pasta (may burdadora).
  • Ayaw ni Isagani na gumawa ng baluktot kaya pupunta siya kay G. Pasta.