El Filibusterismo/Kabanata 15 : Si Ginoong Pasta

Mula sa Wikibooks
Tumalon sa: paglilibot, paghahanap
                          "KABANATA 15"


Buod:

Nagtungo si Isagani sa opisina ng manananggol na si Senyor Pasta, isa sa mga may pinakamatalas na pag-iisip sa Maynila na sinasangguni ng mga prayle kung ang mga ito'y nasa gipit na kalagayan. Matagal-tagal ding naghintay ang binata bago pinapasok sa bufete o opisina ng abogado. Hindi tumayo ang manananggol nang tanggapin si Isagani; tumingin ito sa dako ng kanyang mga paa, umubo't nagpatuloy sa pagsulat. Naobserbahan tuloy niya ang manananggol: malaki ang itinanda, maputi na ang mangilan-ngilang buhok, kalbo na halos sa may tuktok, at matigas ang mukha nito, halos nakasimangot. Nang matapos ang abogado sa pagsusulat, binitiwan nito ang pluma, nagtaas ng ulo, biglang naging masaya't magiliw na inabot ang kamay ni Isagani nang siya'y makilala.

"Halikayo, binata, pasensya na't di ko agad kayo nakilala. Kumusta ang Tiyo ninyo?" Nabuhayan ng loob si Isagani na nag-akalang mapabubuti ang kanyang sadya rito. Inilahad nang pabuod ang mga nangyari habang pinakikiramdaman ang naging bisa ng kanyang mga salita sa abogado. Nakinig itong mabuti at kahit alam ang kilusan ng mga estudyante, nagkunwari itong walang alam para ipahalata agad sa binata na wala itong pakialam sa gawain ng kabataan. Subalit nang malaman nito ang kailangan nina Isagani at marinig na may kaugnayan sa proyektong Akademya ang Bise-Rektor, ang mga prayle, ang Kapitan Heneral, napakunot-noo't napabulalas ito: "Bayan ito ng mga proyekto! Sige, magpatuloy ka, magpatuloy ka."

Nais ni isagani na maaprubahan ng manananggol ang nais nilang akademya ng wikang kastila ngunit ang sagot aman ng abugado ay mayaw niyang masira ang tiwala ng mga prayleng humihingi ng tulong sa kanya... si Emil Calanza ang kaniyang tagapagbantay ........! hipos na hahhaahahahaha with feelings XD